12 września 2019 r.

Uchwały podatkowe na 2020 r. Zasady wypełniania, składania i korygowania nowych formularzy informacji i deklaracji na podatki lokalne

pobierz plik:pliki/12.09.2019_r._Program_szkolenia_le.pdf

18 września 2019 r.

"Kontrrewolucja śmieciowa" - jak wdrażać najnowsze zmiany ustaw regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi?

pobierz plik:pliki/18.09.2019_r._Program_szkolenia_mg.pdf

20 września 2019 r.

Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa na rok 2020 i lata następne - metodologia planowania wieloletniego w jst w kontekście zmian ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

pobierz plik:pliki/20.09.2019_r._Program_szkolenia_ab.pdf

7 października 2019 r.

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych - praktyka

pobierz plik:pliki/7.10.2019_r._Program_szkolenia_gm.pdf