2 lipca 2019 r.

Jak to załatwić? – czyli ćwiczenia i warsztaty praktyczne dla pracowników gminnych organów podatkowych

pobierz plik:pliki/2.07.2019_r._Program_szkolenia_gk.pdf

5 lipca 2019 r.

Skuteczne wygasanie zobowiązań podatkowych i publicznoprawnych - warsztaty dla księgowych podatkowych
pobierz plik:pliki/5.07.2019_r._Program_szkolenia_hk.pdf

16 lipca 2019 r.

VAT w jst w 2019 r. - specyfika i zmiany (w tym schematy podatkowe MDR)

pobierz plik:pliki/16.07.2019_r._Program_szkolenia_er.pdf

18 lipca 2019 r.

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych - praktyka
pobierz plik:pliki/18.07.2019_r._Program_szkolenia_gm.pdf

23 lipca 2019 r.

Nowości i bieżące problemy ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym

pobierz plik:pliki/23.07.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf