9 lipca 2019 r.

Nowości i bieżące problemy ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym

pobierz plik:pliki/9.07.2019_r._Program_szkolenia_bp.pdf

11 lipca 2019 r.

VAT w jst w 2019 r. - specyfika i zmiany (w tym schematy podatkowe MDR)

pobierz plik:pliki/11.07.2019_r._Program_szkolenia_er.pdf

19 lipca 2019 r.

Procedury przeprowadzania kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych - praktyka

pobierz plik:pliki/19.07.2019_r._Program_szkolenia_gm.pdf