Podatek od środków transportu

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży, co do zasady na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Jednocześnie w myśl art. 11 ust. 1 i 2 u.p.o.l., podatek od środków transportu, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

TytułWłaściwość organów podatkowych w sprawie podatku od środków transportowych
AutorRafał Dowgier
Numer02/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZakup pojazdu zarejestrowanego na tzw. części i obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
AutorPaweł Polkowski
Numer03/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułRejestracja czasowa – wybrane zagadnienia podatkowe w podatku od środków transportowych.
AutorPaweł Polkowski
Numer09/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułTransport (wy)kombinowany.
AutorHanna Kmieciak
Numer09/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułObowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje zarówno w przypadku rejestracji czasowej, jak i stałej
AutorPaweł Polkowski
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

Podatek od środków transportowych - definicja

Do płacenia podatku od środków transportowych, co do zasady, obowiązane są osoby fizyczne oraz prawne, które są właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm.) traktuje również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany. Podatnikami są również posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terenie RP, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną. W przypadku, gdy środek transportowy podlegający opodatkowaniu jest własnością dwóch i więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Ustawa wymienia następujące środki transportowe, podlegające opodatkowaniu oraz stawki podatku, które określa w drodze uchwały rada gminy. Stawki te nie mogą przekroczyć w roku podatkowym 2011:

1) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włączenie - 748,25 zł.;
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.248,28 zł;
powyżej 9 ton ton - 1.497,92 zł;

2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 2.858,47 zł;

3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.747,56 zł;

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: do 36 ton włącznie - 2.209,40 zł,.; powyżej 36 ton - 2.858,47 zł, z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy, a ustalane obwieszczeniem Ministra Finansów na każdy rok budżetowy. Aktualne obwieszczenie na rok 2011.

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.497,92 zł;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego; do 36 ton wącznie - 1.747,56 zł.; powyżej 36 ton - 2.209,40 zł., z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy, a ustalane obwieszczeniem Ministra Finansów na każdy rok budżetowy. Aktualne obwieszczenie na rok 2011.

7) autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 miejsc - 1.747,56 zł.; równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.209,40 zł.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Jednocześnie w myśl art. 11 ust. 1 i 2 u.p.o.l., podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Przeczytaj o możliwościach zwolnienia od podatku od środków transportowych.Wydawnictwo TaxPress s.c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51/517
04-028 Warszawa
tel. 022 517-77-07
fax. 022 517-78-00
mail: kontakt@taxpress.com.pl
Projektowanie i tworzenie stron www
Strona główna O nas Aktualności Archiwum przeglądu podatków Oferta Sklep Kontakt Archiwum przeglądu podatków Archiwum prawa pomocy publicznej Prenumerata Zasady użytkowania serwisu