Podatek rolny

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 1984, nr 52, poz. 268 z późn. zm.) określa przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ustawa określa również podmioty zobowiązane do zapłaty podatku rolnego. Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Wydawnictwo TaxPress s.c. poprzez swoje czasopisma specjalistyczne odpowiada podatnikom podatku rolnego na pytania dotyczące bieżących problemów w związku z poddatkiem rolnym. W jednym z pytań nasz czytelnik pyta "Czy od wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje ulga inwestycyjna? Czy każdy kto płaci podatek rolny - niekoniecznie rolnik, może korzystać z tej ulgi?

Odpowiedź: Ulga inwestycyjna przysługuje podatnikom podatku rolnego, co oznacza że mogą z niej korzystać nie tylko posiadacze gospodarstw rolnych (tj. powyżej 1 ha), ale również osoby posiadające grunty nie spełniające normy obszarowej gospodarstwa rolnego. Niewątpliwie przydomowa oczyszczalnia ścieków jest obiektem służącym ochronie środowiska, co oznacza, że podatnik podatku rolnego może skorzystać z ulgi inwestycyjnej.

Przypominamy, że współpracujemy przede wszystkim z kadrą Uniwersytetu Białostockiego, Uniwersytetu Śląskiego, pracownikami merytorycznymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz praktykami z urzędów miast i gmin, Regionalnych Izb Obrachunkowych i Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

TytułNowe zwolnienie z podatków lokalnych centrów badawczo - rozwojowych
AutorRafał Dowgier
Numer01/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułOpinia w sprawie opodatkowania gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wydzierżawionych gminie
AutorProf. dr hab. Leonard Etel
Numer05/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułUlga inwestycyjna w podatku rolnym – wybrane problemy.
AutorArtur Gołaś
Numer06/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułZdążyć z uchwałami na 2007 r.
AutorRafał Dowgier
Numer09/06
DziałyPodatki i opłaty lokalne

TytułProjektowane zmiany w podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2007 roku.
AutorPaweł Polkowski
Numer10/06
DziałyPodatki i opłaty lokalneWydawnictwo TaxPress s.c.
Al. Stanów Zjednoczonych 51/517
04-028 Warszawa
tel. 022 517-77-07
fax. 022 517-78-00
mail: kontakt@taxpress.com.pl
Projektowanie i tworzenie stron www
Strona główna O nas Aktualności Archiwum przeglądu podatków Oferta Sklep Kontakt Archiwum przeglądu podatków Archiwum prawa pomocy publicznej Prenumerata Zasady użytkowania serwisu